Op zoek naar het ultieme Woord
het was er al in het begin
het was het eerste dat tot zijn kwam
vibratie en straling vanuit de Bron
en het creëerde Alles
het is Leven en Licht voor mensen


Leef in het Licht

Deze website staat in dienst (famula) van het Woord (Verbum).

Het woord in alle betekenissen van het woord...
Voor mij ten eerste het Woord uit het begin van het Johannesevangelie en daarna ook alle woorden die daarmee gecreëerd worden. Het Woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond.
U vindt hier informatie over mijn werk aan dat Evangelie en ook van teksten die daardoor geïnspireerd zijn.
Uitgaven dragen het kenmerk Editio famula Verbi

--- Lieuwe van Kampen

Jezus de Godsglans
De Levende God volgens het Johannesevangelie
Lieuwe van Kampen, Elim 2023

Verschenen op 21 juli 2023 
onder het samenwerkingsimprint BC•BS van
KokBoekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout

Mijn nieuwste boek over het Johannesevangelie bevat een kort overzicht van de passages die iets zeggen over de verhouding tussen Jezus en God.

Het woord Godsglans uit de titel geeft weer wat Jezus is ten opzichte van God: dat van God dat op aarde, in de wereld (ver)schijnt. Een Nederlandse exegeet schreef: “Waar deze unieke godskennis overgedragen wordt, openbaart God zichzelf zoals Hij werkelijk is.” (Rob van Houwelingen bij 7:28-29)

Is Jezus de Zoon van God? Ja en nee. In dit boek laat ik zien hoe het Johannesevangelie stap voor stap in de vorm van verhaalscènes en betogende stukken de ware aard van Jezus openbaart. Jezus is de Zoon van God, maar niet zoals een mensenkind of een Griekse godenzoon dat is. In de persoon van Jezus openbaart God zichzelf zoals Hij is.

 

Boekgegevens

Lieuwe van Kampen
Jezus de Godsglans
De Levende God volgens het Johannesevangelie
Uitgave: BC•BS Boekscout
ISBN 978-94-646-8856-6

Verkrijgbaar in de boekhandel
of via  https://www.boekscout.nl/shop2/boek/9789464688566/
of bol.com

Over de inhoud

 

Onder de pagina over het Johannesevangelie verschijnt in de sub-pagina’s informatie over mijn werk aan dat Evangelie.

De pagina Vertalen geeft wat informatie over wat vertalen is en met name over het vertalen van de Bijbel.

De pagina Over mij zegt wat over mij en over de naam famula.

Onder de pagina contact vindt u contact-informatie en informatie over famula en mij.

Met Aandacht wil ik de lezer prikkelen tot overdenking, meditatie, mindfulness. Het aantal is nu nog bescheiden en zal aangevuld worden. Deze website is ook voor mijzelf een speelveld om te zien wat ik kan publiceren van wat ik schrijf.

Ga naar binnen is mijn nieuwste project waarmee ik lezen, schrijven, mediteren – werk en leven   wil combineren en daarmee de binnenwereld wil verkennen. Zien hoe de inzichten vanuit Johannes  in het leven terechtkomen. Het Leven in het leven.

 

Jezus volgens Johannes
Meelezen met de evangelist
Lieuwe van Kampen, Heerenveen 2016

 

 

Mijn vorige boek over het Johannesevangelie. De tekst die mij al sinds mijn negentiende intrigeert, inspireert en uitdaagt om stelling te nemen ten aanzien van de centrale gedachte erin: wie is Jezus, wie is God?

De reacties zijn positief, kennelijk daagt het boek de lezers uit om zelf na te denken over wat de tekst, wat Johannes ons wil vertellen over Jezus en daarmee over God.

 

Boekgegevens

Lieuwe van Kampen
Jezus volgens Johannes. Meelezen met de evangelist
Uitgave: Royal Jongbloed 2016
ISBN 978-90-8525-052-4
In de boekhandel (liefst) en via bol.com
www.bol.com/nl/p/jezus-volgens-johannes/9200000061772869/

 

Klik deze link voor meer informatie over dit boek